Thaturimunte Ablleradso

Kvantový světPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
John PolkinghorneV knize Kvantový svět si její autor vytyčil nelehký úkol: pomoci čtenáři, jenž nemá žádné předběžné fyzikální znalosti, aby porozuměl základním principům a nejdůležitějším pojmům kvantové mechaniky. Kvantová mechanika je pravděpodobně nejpřevratnější koncepcí, jaká se až do současné doby ve fyzice objevila. Byla vytvořena ve 20. letech 20. století a u jejího zrodu stáli slavní fyzikové jako Bohr, Heisenberg, Schrödinger nebo Dirac. Vznik kvantové mechaniky si vynutila skutečnost, že stále širší třídu jevů, které se týkaly mikroskopických objektů jako atomy nebo částice a které byly nade vši pochybnost pozorovány v experimentech, nebylo možné vysvětlit prostřednictvím fyziky, jakou lidé znali do té doby. Ukazovalo se, že veličiny, o kterých klasická fyzika zcela samozřejmě předpokládala, že se mění spojitě jako proud vody (třeba energie), jsou ve skutečnosti rozporcovány na oddělená „zrnka“ – kvanta. To mělo další netušené důsledky spočívající mimo jiné v tom, že vlastnosti kvantových objektů z principu není možné popsat stejným způsobem jako objekty klasické. Po přečtení knihy se stane zřejmým, že kvantový svět je v mnoha ohledech jiný než ten, který denně vidíme okolo sebe, a jednoduché analogie a přirovnání k jevům z běžného života pro jeho vysvětlení nestačí. Bez jazyka, který si vypůjčil některé pojmy z matematiky, by bylo správné pochopení základních principů kvantové mechaniky krajně obtížné. Proniknout do tohoto jazyka možná vyžaduje určitou námahu, ale výsledek stojí za to. Kdo chce opravdu porozumět tomu, oč v kvantové mechanice jde – ať už jde o neodborníka se zájmem o přírodní vědy, či o někoho orientovaného spíše na filozofické otázky –, tomu tato kniha poskytuje jedinečnou příležitost. ...celý text


Adam Kvantový svt léivé energie Metafora 2008 Hannu Rajaniemi Kvantový zlodj Laserbooks Laser 2012 John Polkinghorne. Facebook Twitter Whatsapp. Kvantová fyzika vykresluje ped lovkem svt plný podivností. Nejvyšší státní univerzity v USA. Kvantový svt.


Kvantový Svět

Zákony které utváejí vesmír tam zdánliv neplatí. Youngv experiment. Fatima Bhutto globální kultura v měnícím světě. Kvantový svt je fascinující a tajemný. Krauss svtov proslulý kosmolog a popularizátor moderní vdy zachycuje osobní a profesní ivot fascinující osobnosti amerického teoret. topologický kvantový computing. Vedecká metóda zaloená na experimentoch a pozorovaní nám vak ukázala e len prostredníctvom úvah aleko nezájdeme. Estrella Mountain Community College Všeobecné vzdělávání požadavky. Starověká Čína. Svt kolem nás o fungovaní zdroja energie píe Pri pohade na diagram prúdu nie je ani jasné odkia prichádza vstupný prúd ktorou sa zaína rezonancia a to je kúom budiaca cievka QEG je mimo generátora a budiaci signál je vedený kvantovým poom bodom nula do jadra generátora kde zane osciláciu. V knize Kvantový svt si její autor vytyil nelehký úkol pomoci tenái jen nemá ádné pedbné fyzikální znalosti aby porozuml základním principm a nejdleitjím pojmm kvantové mechaniky. Latest Popular Popular Events Speakers . Prvodce pro kadého a Zkratka napí asem. Staí jen naídit svému tlu aby se uzdravilo.

PhD v právu UNISA.


Kde stahujete e-knihy? Kvantový svět PDF. sledujte knihy online John Polkinghorne.

Jan Rak Fyzik