Thaturimunte Ablleradso

Rostliny způsobující otravyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Luděk JahodářKniha podává ucelené informace o jedovatých a potenciálně jedovatých rostlinách středoevropské flóry, o jejich identifikačních znacích, obsahových látkách odpovědných za toxicitu, projevech otravy a možnostech pomoci postiženému. Otravy rostlinami tvoří nevelký, ale stabilní podíl z celkového počtu intoxikací vyžadujících hospitalizaci. Několik konkrétních příkladů dokresluje úvodní kapitoly, které objasňují důvody toxicity některých rostlin, způsob určení příčiny otravy a obecné zásady terapie. V další části knihy je představeno a na barevných fotografiích zobrazeno téměř 300 druhů rostlin, které mohou za určitých podmínek poškodit zdraví člověka. Jedná se o původní středoevropské druhy či rostliny dávno zdomácnělé, ale i o druhy zavedené zcela nedávno nebo dovážené jako ozdobné rostliny do interiérů. Publikace je určena široké zdravotnické komunitě, především praktickým lékařům a lékárníkům, ale také učitelům či rodičům. Ti všichni mohou pomoci při identifikaci jedovaté rostliny, poskytnout pacientovi první pomoc a informaci o rostlině předat odbornému zdravotnickému pracovišti. Studentům medicíny, farmacie, biologie, botaniky či zemědělství a lesnictví nabídne tato kniha nový pohled na jejich obor....celý text


Elektronická kniha Autor Ludk Jahod. Nkolik konkrétních. Jeden a jediný Ivanový obsah. Kniha Rostliny zpsobující otravy Ludk Jahodá. Dobré knihy číst v Bibli. Nejlevnější online nákupní stránky.


Rostliny Způsobující Otravy

U kadé rostliny najdeme její vnjí charakteristiku popis její jedovaté ásti a rovn informace o rozíení nebo projevech toxicity. Nkolik konkrétních píklad dokresluje úvodní kapitoly které objasují dvody toxicity nkterých rostlin zpsob urení píiny otravy a obecné zásady terapie. Vázaná 380 stran 170 x 240 mm. Rostliny zpsobující otravy a alergie. Rostliny obsahující solaninové jedy solanin solanidin solasodin s úinkem na gastrointestinální trakt aludek a steva zpsobující zvracení krvavý prjem selhání krevního obhu útlum nervového systému a dýchání s následnou smrtí. Ekniha Rostliny zpsobující otravy Ludk Jahodá. Kompletní informace k výbru. GSEB SSC výsledek 2019 dnes. To znamená e se zabývá léivými a jedovatými rostlinami a jejich metabolity a studuje jejich chemickou strukturu a biologické úinky. Otravy rostlinami tvoí nevelký ale stabilní podíl z celkového potu intoxikací vyadujících hospitalizaci. Nkteí ptáci je vak beze kody poírají. Vývojová psychologie PDF Calicut University. V domácnosti dti dále ohroují isticí prostedky a kosmetika ve volné pírod pak jedovaté rostliny.

Základní škola učitel platu v Indii.


Elektronické knihy PDF Rostliny způsobující otravy PDF. Dobré knihy PDF Luděk Jahodář.